Νήματα

Άμεση ανανέωση και σύσφιξη του προσώπου.

Το νέο αναίμακτο σε lίft, είναι μία ασφαλής μέθοδος που πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία στο ιατρείο σε μια μόνο επίσκεψη διάρκειας μιάμιση ώρας.

Πρόκειται για μια τελείως ανώδυνη διαδικασία στη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται εξειδικευμένα απορροφήσιμα ράμματα τελευταίας τεχνολογίας στο χόριο του δέρματος.

Έτσι ενεργοποιούνται οι ινοβλάστες στην περιοχή , ενώ παράλληλα πετυχαίνουμε υπέρ-παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης.

Με αυτή την αντίδραση οδηγείται το δέρμα σε αναζωογόνηση και σταθερό ποιότητας το αποτελέσματα σύσφιξης μέσω της αναδόμησής του.

Έτσι πετυχαίνουμε την ανόρθωση των παρειών και του λαιμού, ενώ χάρις στα ειδικά αυτά ράμματα επανέρχονται οι χαλαρωμένοι ιστοί του προσώπου στην θέση που είχαν πριν από χρόνια.

Μέσα στα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι δεν αφήνει κανένα σημάδι, εκτός ίσως από μερικές μικρές μελανιές και επιστρέφει κανείς αμέσως στις συνηθισμένες του δραστηριότητες.

Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και απόλυτα ορατά, ενώ βελτιώνονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο, χαρίζοντας μια αναζωογονημένη επιδερμίδα. Τα αποτελέσματα διαρκούν ένα χρόνο, ενώ η Θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί μέσα σε ένα χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.

Μάλιστα εάν συνδυαστεί με ενέσιμες θεραπείες βοτουλινικής τοξίνης (ΒΟΤΟΧ) και εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος (FILLERS) τότε τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά και διαρκούν περισσότερο!


Immediate rejuvenation and face lift

The new bloodless face lift is a safe method using local anesthesia at a medical cabinet during a one and a half-hour visit, only. This is a completely anodyne process applying specialized state-of-the-art absorbable sutures upon the skin chorio.

This activates the fibroblast in the area; in parallel we succeed in having an overproduction of elastin and collagen.

This reaction rejuvenates the skin and gives a stable quality result of lifting due to the skin restructuring.

The end result is the cheek and neck lift, thanks to these special sutures, relaxed face tissue is restored to its past condition.

Among the advantages of this method are that it leaves no mark, maybe just some small bruises, and you can go back to your usual activities right away.

The results are immediate and very visible;

there is great improvement within the first three months, leaving you with a rejuvenated skin.

Such results last for one year and this treatment may be repeated in one year, without any constraints.

What is more, if combined with injectable BOTOX treatment and hyaluronic acid fillers, then the outcome is really impressive and lasts even more!


Процедура оможожения и подтяжки кожи nица с немедленными резужьтатами Новый
безоперационный nифтинг кожи пица является совершенно безопасной процедурой.

Она выпоnняется амбулаторно, под местной анестезией, за одно посещение длитеnьностью окоnо полутора часа. Во время этой совершенно безбопезненной процедуры в дерму кожи вводятся специапизированные рассасывающиеся нити новейшей технологии.

Таким образом, в резуnыате стимуnяции фибробnастов в области наступает неокоnnагенез и достигается перепроизводство эnастина.

Эта реакция организма приводит к омоnаживанию кожи и стабиnьному улучшению её качества через регенерацию.

Таким образом, достигается омоnожение, восстановnение и подтяжка щек и шеи, и благодаря специапьным нитям можно вернуть коже nица упругость и прежний тонус и визуаnьно уменьшить свой биоnогический возраст.

Гnавным преимуществом этой процедуры явnяется то, что она не оставnяет никаких сnедов, за искnючением возможной nегкой отечности и незначитепьной синюшности вокруг мест прокоnов. Пациент возвращается к своей обычной деятепьности сразу же nocne процедуры.

Процедура nифтинга дает немедnенные видимые резуnыаты.

Бnагодаря процессу регенерации, в первые три месяца поспе процедуры состояние кожи nица будет постоянно улучшаться и омоnаживаться.

Резуnыаты пифтинга сохраняются окоnо года.

Процедуру можно можно повторить в течение года без каких-nибо ограничений. Безоперационный лифтинг нитями в сочетании с инъекциями ботулотоксина (ботокс) и инъекционными импnантатами на основе гиаnуроновой кисnоты (фипnеры) дает поистине впечатnяющий резулыат, который сохраняется доnьше!

Ob. EAŭTr)15 & Г. Папаv!колаои 76, 57010 П�йка OвoQaAoviкr / Od. E1yti 15 & G. Papanikolaou 76, Pefka, Thessaloniki Т: +30 2310 676787

Δερματολόγος Μαρία Δόσπρα – Τσακαλίδου

Eπικοινωνήστε μαζί μας!

2310 67 67 87

2310 67 33 44

dermadospra@gmail.com